Spring naar content

Zorggroep Elde Maasduinen en De Wever bieden ondersteuning aan Wlz-organisaties bij ernstig onbegrepen gedrag

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Elde Maasduinen en De Wever zijn officieel benoemd tot Regionale Expertisecentra op het gebied van Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). Naast behandeling in huis bieden zij ook consultaties aan aan andere zorgorganisaties. En dat is met een steeds complexere zorgvraag in veel verpleeghuizen hard nodig. 

Mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag vertonen onvoorspelbaar gedrag en ervaren vaak problemen in de prikkelverwerking. Ook ontremd gedrag en agressie kunnen hier onderdeel van zijn. Reguliere verpleeghuiszorg is hier niet op ingericht. De juiste kennis ontbreekt, vaak met het gevolg dat het gedrag wordt versterkt, er onveilige situaties optreden of er naar medicatie wordt gegrepen.

Om deze doelgroep te helpen zijn er in Nederland 11 Regionale Expertisecentra in het leven geroepen. Zij zijn aangesloten bij Landelijk netwerk D-ZEP. Zorgorganisaties uit Brabant kunnen bij organisaties Zorggroep Elde Maasduinen en De Wever terecht, ieder vanuit het eigen werkgebied. Naast de mogelijkheid tot opname voor behandeling, hebben deze expertisecentra ook een belangrijke consultatiefunctie. Zorgprofessionals uit andere zorgorganisaties kunnen een beroep doen wanneer ze vastlopen in de cliëntzorg met een vermoeden dat dat komt door het ziektebeeld (dementie) van de cliënt. En die hulp is hard nodig. Vicky van Kuijk, directeur Wonen, Welzijn en Zorg bij Zorggroep Elde Maasduinen, beaamt dit: “De zorg in het verpleeghuis wordt in hoog tempo complexer. We kunnen niet van zorgprofessionals verwachten dat zij deze complexiteit eenvoudig kunnen bijbenen. Hulp vragen is een teken van kracht, geen zwakte. We bieden deze hulp graag.”

De impact van de consultatie is vaak groot. Fons van de Gevel, clustermanager Kort Durende Zorg en Gespecialiseerde Doelgroepen bij De Wever benoemt de proactieve houding van zijn medewerkers. “We streven ernaar opnames te voorkomen. Hierdoor zijn afgelopen jaar al meer dan 50 consultaties gedaan bij collega-aanbieders waarbij professionals elkaar onderling versterken en ondersteunen. De ervaringen van de gespecialiseerde D-ZEP professionals zorgen vaak voor goede analyses en praktisch uitvoerbare tips. Belangrijk hierbij is de tijdige hulpvraag zodat er nog voldoende draagvlak is.”

Vicky en Fons voegen toe: “Samen met ZEGM en De Wever leveren we met het CCE graag een bijdrage aan de complexe dementiezorg in Brabant. Onze D-ZEP afdelingen zijn er als laatste redmiddel als het op de huidige locatie niet gaat, maar als we middels praktische tips en observaties kunnen bijdragen aan continuering van de woonsituatie hebben we pas echt ons doel bereikt. Doelstelling blijft dat de cliënt weer terugkeert naar zijn of haar eigen woning.”