Spring naar content

Zorg

In sommige gevallen heb je het gevoel dat je machteloos bent. Probleemgedrag, zoals ernstige onrust, agressie of roepen laat een stempel achter op de omgeving van de cliënt, misschien wel uw naaste.

Het team van Expertisecentrum D-ZEP streeft naar het begrijpen van het gedrag in plaats van het gedrag proberen te beheersen. Elke cliënt is anders. Een team bestaande uit verschillende disciplines gaat intensief aan de slag om de levenskwaliteit van de cliënt te bevorderen. Door goed te observeren en te onderzoeken worden specifieke behoeften van cliënten in kaart gebracht en wordt multidisciplinair afgestemd welke benadering hierbij aansluit.

Binnen de reguliere verpleeghuiszorg is probleemgedrag een veel voorkomend en toenemend probleem. Dit geeft vaak lastige situaties voor personeel en verwanten, maar zeker ook voor de cliënt zelf. Zorggroep Elde Maasduinen heeft een methodiek ontwikkeld om hier mee om te kunnen gaan, zonder direct naar medicatie te hoeven grijpen.

Op de verschillende afdelingen van Expertisecentrum D-ZEP wordt naar het gedrag gekeken vanuit de mens zelf en de omgeving waarin deze verkeert. Er wordt hier zo goed mogelijk op aangesloten. Deze methodiek wordt inmiddels toegepast met goed resultaat. Belangrijk uitgangspunt is dat een cliënt mag zijn wie hij/zij is, inclusief het zeer ernstig probleemgedrag. Wij helpen mensen om zichzelf prettiger te voelen.

Cliënten
In het expertisecentrum verblijven cliënten met (een vermoeden van) dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag. De indicatie betreft hierbij ZZP7. Het expertisecentrum bestaat uit een afdeling voor kortdurende behandeling, met daarop aanvullend twee afdelingen voor chronische behandeling. Deze afdelingen hanteren dezelfde methodiek, maar richten zich op verschillende doelgroepen.

client2

Wij helpen mensen om zichzelf prettiger te voelen.

Behandeling

Kortdurende Behandeling

Deze afdeling biedt tijdelijk verblijf aan
8 cliënten

Langdurige Behandeling

Deze afdeling biedt langdurige behandeling aan
9 bewoners

PG+

Deze afdeling biedt woonzorg aan
16 bewoners