Spring naar content

Privacyverklaring

Deze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen en worden alleen gebruikt om de website aan te passen aan de voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen. Vult u een van de formulieren in, dan worden persoons- of adresgegevens door Zorggroep Elde Maasduinen en Expertisecentrum Oleander conform AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, niet voor andere doeleinden. Zorggroep Elde Maasduinen verstrekt dergelijke gegevens ook nooit aan derden. Voor vragen of meer informatie over hoe Zorggroep Elde Maasduinen en Expertisecentrum Oleander met uw gegevens omgaan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), te bereiken via privacy@zgem.nl.