Spring naar content

Erkenning voor ons regionale expertisecentrum D-ZEP Oleander!

In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om voor doelgroepen met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag een gestructureerde kennis- en expertise uitwisseling in te richten. D-ZEP (dementie en zeer ernstig probleemgedrag) is één van deze doelgroepen.

CElz heeft op basis van visitatierapporten een – zoals we dat noemen – positief deskundigenadvies afgegeven. Ook voor de regionale expertisecentra, waar onze D-ZEP Oleander onder valt. En daar zijn we trots op! De toekenning gaat in per 1 januari 2024.

Meer over de positieve beoordeling: Positieve beoordeling CElz – D-ZEP (dzep.nl)