Spring naar content

Consultatie

De multidisciplinaire teams van Expertisecentrum D-ZEP hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Ze hebben een methodiek ontwikkeld (o.a. het DIMENTIE-model) en cliënten worden daardoor succesvol doorgeplaatst.

Intern wordt de deskundigheid van Expertisecentrum D-ZEP regelmatig ingezet om andere teams van Zorggroep Elde Maasduinen handvatten te geven om het gedrag van cliënten te begrijpen en een escalatie te voorkomen. Ook voor andere behandelaren is het mogelijk om een consultatie aan te vragen.

De consultaties die gegeven worden vanuit Expertisecentrum D-ZEP richten zich op complexe zorgvragen in de ouderenzorg waarbij gesproken wordt over gedragsproblematiek. Deze consultaties kunnen aangevraagd worden vanuit de zorgverleners, psychologen en/of artsen. De consultaties kunnen zowel intern als extern worden uitgevoerd. Kenmerkend aan de consultatie is dat deze van tijdelijke duur is en het resultaat een advies is. Het kan dus niet gezien worden als coaching ‘on the job’. De zorg op de afdeling wordt niet overgenomen door de medewerkers van Expertisecentrum D-ZEP, zorgverleners van de afdeling blijven zelf verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Naast consultatie voor intramurale cliënten is er ook de mogelijkheid tot consultatie voor extramurale cliënten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

De Oleander consultatie

Samen leren. Daar draait het om bij consultatie.